Donate to help the victims of the Earthquake

De Nederlands-Afghaanse arts Seyed Qaderi zet zich in voor de slachtoffers van de verschrikkelijke aardbeving in het westen van Afghanistan, zijn geboortestreek. Meer dan 2000 mensen kwamen om, 9000 raakten gewond en 1300 huizen zijn volledig verwoest. Hulp is er nauwelijks aanwezig en daarom komt hij in actie.
Seyed Qaderi is uroloog in opleiding in Nijmegen en kreeg zaterdagochtend een telefoontje van familie, zij vertelden hem dat er een aardbeving was in zijn geboorteplaats Herat, gelegen in de gelijknamige Afghaanse provincie. Iedereen had toevlucht gezocht in de open lucht. Inwoners van Herat werden gisterochtend opgeschrikt door een aardbeving met een kracht tot 6.3, gevolgd door een reeks zware naschokken.
Als arts zet Seyed zich samen met andere Afghaanse- Nederlandse artsen al jaren via stichting MCAN in Afghanistan. Hij heeft veel familieleden die in Herat de aardschokken aan den lijve ondervonden. Er is dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, kleding, tenten en (basale) medische zorg.
Vandaag zet stichting MCAN in samenwerking met stichting met Keihan een hulpcampagne in voor de aardbevingsslachtoffers. Hart voor Afghanistan steunt deze actie. Geld wordt ingezameld om noodhulp zoals voedsel, schoon drinkwater, slaapzakken en tenten uit te delen aan de getroffenen en waar nodig bij te dragen aan (basale) medische zorg.
Doneer via:
Stichting MCAN
IBAN: NL07INGB 0006542544
BIC: INGBNL2A
Stichting MCAN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Open de QR-code door met uw camera app op de QR-code te te scannen, hiermee wordt u automatisch geleid naar de pagina waarin u kunt doneren.
[English Version]

The Dutch-Afghan doctor Seyed Qaderi is committed to helping the victims of the terrible earthquake in the west of Afghanistan, his native region. More than 2,000 people were killed, 9,000 were injured and 1,300 homes were completely destroyed. There is hardly any help available and that is why he takes action.

Seyed Qaderi is a urologist in training in Nijmegen and received a call from family on Saturday morning, they told him that there was an earthquake in his birthplace Herat, located in the Afghan province of the same name. Everyone had taken refuge in the open air. Residents of Herat were shocked by an earthquake with a magnitude of up to 6.3 yesterday morning, followed by a series of heavy aftershocks.

As a doctor, Seyed has been working in Afghanistan for years through the MCAN foundation, together with other Afghan-Dutch doctors. He has many relatives who personally experienced the earthquakes in Herat. There is an urgent need for food, drinking water, clothing, tents and (basic) medical care.

Today, the MCAN foundation, in collaboration with the Keihan foundation, is launching an aid campaign for earthquake victims. Heart for Afghanistan supports this action. Money is raised to distribute emergency aid such as food, clean drinking water, sleeping bags and tents to those affected and to contribute to (basic) medical care where necessary.

Donate via: MCAN Foundation IBAN: NL07INGB 0006542544 BIC: INGBNL2A The MCAN Foundation is a Public Benefit Organization (ANBI).

Open the QR-Code by opening your Camera app on your phone to automatically be directed to the page where you can donate

Translate »